Leveringsgraad busvervoer bij calamiteiten in het dal

De leveringsgraad busvervoer bij calamiteiten in het dal (‘tijdigheid bussen in dal’) geeft het percentage bussen aan wat op tijd is geleverd (binnen 60 minuten) ten opzichte van de totaal geleverde bussen op de gevraagde stations/locaties bij ongeplande verstoringen. Dit wordt gemeten door het tijdstip van opdrachtverstrekking door NS te vergelijken met tijdstip van aankomst op de gevraagde stations/locaties. Het tijdstip van opdrachtverstrekking bepaalt de spits/dal periode.

Vergelijking

 

Tabel