Gebruiksvriendelijke reisinformatie

De KPI geeft weer in hoeverre vertragingen, spoorwijzigingen, opgeheven treinen tijdig en juist aan de reizigers zijn gecommuniceerd en er eveneens handelingsperspectief is geboden in geval van verstoringen. Het betreft de communicatie over treinen van alle OV-vervoerders via NS Reisplanners, borden/omroep stations en in treinen en via de NDOV-loketten met afnemers zoals bv. Google maps en OV9292.

Vergelijking

 

Tabel