Zitplaatskans in het dal HRN

Zitplaatskans in het dal geeft een indicatie van de kans dat een reiziger die tijdens de daluren in de trein stapt de volledige reis heeft kunnen zitten. Dat wil zeggen dat de reiziger bij zijn vertrekstation en bij ieder overstapstation op zijn reis in een trein vallend onder de HRN-concessie instapt, waarbij inde betreffende treinen het aantal zitplaatsen ten minste gelijk is aan het totaal aantal reizigers. Hierbij wordt alleen gekeken naar de zitplaatskans van die delen van de treinreis die binnen de HRN-concessie worden afgelegd. In scope zijn reizigers waarbij de in- én uitcheck gegevens compleet zijn (begin- en eindstation én in- en uitchecktijd bekend) en waarbij de inchecktijd in de daluren ligt. Als dalperiode wordt gehanteerd: werkdagen (met uitzondering van officiële feestdagen) tussen 0:00:00 en 6:34:59 of tussen 8:55:01 en 16:04:59 of tussen 18:25:01 en 23:59:59 en de weekenddagen en officiële feestdagen.

NS is per 1 januari 2024 overgestapt op een nieuwe databron ‘FLUX’ die het aantal reizigers per trein nauwkeuriger bepaalt. Bodem- en streefwaarden 2024 zijn ambitieneutraal omgerekend, wat in oktober 2023 in opdracht van IenW extern is geaudit. Maandcijfers HRN Zitplaatskans spits en Aantal drukke treinen per week zijn goed vergelijkbaar qua niveau. Maandcijfers HSL Zitplaatskans spits liggen ruim 1% hoger dan met de databron die t/m 2023 werd gebruikt. 

* Voorlopige cijfers. Toelichting: door een ontbrekende databron ontbreken ca. 1% van de reizigersritten. Hierdoor is de verwachting dat realisatiedata van Zitplaatskans PI’s en hieraan gerelateerde II’s in de eerste helft van 2024 te hoog worden weergegeven, en Aantal drukke treinen in de Spits te laag. Bij de halfjaarverantwoording zal dit met terugwerkende kracht gecorrigeerd worden.

Vergelijking

 

Tabel