Zitplaatskans in de spits HSL

Zitplaatskans in de spits HSL geeft een indicatie van de kans dat een reiziger die tijdens de spits in de trein stapt de volledige reis heeft kunnen zitten voor de 12 geselecteerde reisrelaties. Deze indicator betreft een deelverzameling van de indicator Zitplaatskans in de spits HRN. In scope zijn reizigers waarbij de inchecktijd in de spits ligt, waarvan de in- én uitcheck gegevens compleet zijn (begin- en eindstation én in- en uitchecktijd bekend) en die in- én uitchecken op één van de onderstaande reisrelaties. Beide richtingen tellen mee.

  • Amsterdam Centraal - Breda

  • Amsterdam Centraal - Rotterdam Centraal

  • Amsterdam Zuid - Rotterdam Centraal

  • Rotterdam Centraal – Breda

  • Schiphol Airport - Breda

  • Schiphol Airport - Rotterdam Centraal

Reizigers op deze reisrelaties maken, door de snellere reistijd, hoofdzakelijk gebruik van de treinen over de HSL. Echter ook reizigers op deze reisrelaties die niet van de HSL treinen gebruik maken(bijvoorbeeld door een stremming op de HSL), zijn in scope van deze KPI. Als spitsperiode wordt gehanteerd: werkdagen (met uitzondering van officiële feestdagen) tussen 6:35:00 en 8:55:00 of tussen 16:05:00 en 18:25:00.

NS is per 1 januari 2024 overgestapt op een nieuwe databron ‘FLUX’ die het aantal reizigers per trein nauwkeuriger bepaalt. Bodem- en streefwaarden 2024 zijn ambitieneutraal omgerekend, wat in oktober 2023 in opdracht van IenW extern is geaudit. Maandcijfers HRN Zitplaatskans spits en Aantal drukke treinen per week zijn goed vergelijkbaar qua niveau. Maandcijfers HSL Zitplaatskans spits liggen ruim 1% hoger dan met de databron die t/m 2023 werd gebruikt. 

* Voorlopige cijfers. Toelichting: door een ontbrekende databron ontbreken ca. 1% van de reizigersritten. Hierdoor is de verwachting dat realisatiedata van Zitplaatskans PI’s en hieraan gerelateerde II’s in de eerste helft van 2024 te hoog worden weergegeven, en Aantal drukke treinen in de Spits te laag. Bij de halfjaarverantwoording zal dit met terugwerkende kracht gecorrigeerd worden.

Vergelijking

 

Tabel