Klantoordeel zitplaatskans

De informatie indicator klantoordeel over de zitplaatskans geeft het totaaloordeel van reizigers over de zitplaatskans in een rapportcijfer.

Vanwege de gevolgen van Corona is voor 2020 geen cijfer beschikbaar, en is de 2021-score beperkt vergelijkbaar met de scores vóór Corona. In 2021 is de OV Klantenbarometer alleen in de maanden oktober en november gemeten, was de samenstelling van de reizigerspopulatie anders, en waren de omstandigheden waaronder gereisd werd anders (o.a. mondkapjesplicht, minder drukte).
De cijfers voor 2018 en 2019 betreffen niet de cijfers uit de jaarverslagen van NS. In de jaarverslagen werd gepubliceerd op basis van het klanttevredenheidsonderzoek van NS. De cijfers uit de OV Klantenbarometer van 2018 en 2019 zijn slechts ter referentie opgenomen.

Trend

Tabel