Aantal drukke treinen per werkweek in de spits HRN

Aantal drukke treinen per werkweek in de spits HRN betreft het gemiddeld aantal treinen per werkweek, waar op enig moment tijdens de spits het aantal reizigers in de trein groter is geweest dan het aantal gerealiseerde vervoersplaatsen. In scope zijn treinen die binnen de HRN-concessie rijden ende stoptrajecten van deze treinen waarvan de gerealiseerde vertrektijd in de spits ligt. Als spitsperiode wordt gehanteerd: werkdagen (met uitzondering van officiële feestdagen) tussen 6:35:00 en 8:55:00 of tussen 16:05:00 en 18:25:00.

NS is per 1 januari 2024 overgestapt op een nieuwe databron ‘FLUX’ die het aantal reizigers per trein nauwkeuriger bepaalt. Bodem- en streefwaarden 2024 zijn ambitieneutraal omgerekend, wat in oktober 2023 in opdracht van IenW extern is geaudit. Maandcijfers HRN Zitplaatskans spits en Aantal drukke treinen per week zijn goed vergelijkbaar qua niveau. Maandcijfers HSL Zitplaatskans spits liggen ruim 1% hoger dan met de databron die t/m 2023 werd gebruikt. 

* Voorlopige cijfers. Toelichting: door een ontbrekende databron ontbreken ca. 1% van de reizigersritten. Hierdoor is de verwachting dat realisatiedata van Zitplaatskans PI’s en hieraan gerelateerde II’s in de eerste helft van 2024 te hoog worden weergegeven, en Aantal drukke treinen in de Spits te laag. Bij de halfjaarverantwoording zal dit met terugwerkende kracht gecorrigeerd worden.

Vergelijking

 

Tabel