Leveringsgraad busvervoer bij calamiteiten in het dal

Vergelijking

 

Tabel