Leveringsgraad busvervoer bij calamiteiten in de spits

Vergelijking

 

Tabel