Aantal verstoringen veroorzaakt door NS

Vergelijking

 

Tabel