Aantal verstoringen veroorzaakt door NS

De indicator Aantal verstoringen veroorzaakt door NS geeft het aantal impactvolle verstoringen van de treindienst weer die veroorzaakt zijn door NS. Een verstoring is impactvol als er ten minste 680 minuten vertraging is voor alle treinen samen die gehinderd worden door de storing. Een vertraagde trein telt mee voor het aantal minuten dat deze vertraging heeft opgelopen door de storing. Een opgeheven trein telt mee voor 30 minuten vertraging en een omgeleide trein telt mee voor 15 minuten.

Vergelijking

 

Tabel