CO2-uitstoot per reizigerskilometer

De indicator CO2-uitstoot per reizigerskilometer geeft de CO2-emissie in gram weer die samenhangt met een geproduceerde reizigerskilometer, op basis van totalen voor de vloot (gemiddeld over alle treinen van NS en voor vervangend vervoer ingezette bussen over de beschouwde periode).

Sinds 2017 wordt op jaarbasis net zoveel nieuwe groene stroom ingekocht als dat door onze treinen wordt verbruikt. De stroom die voor het rijden van de treinen nodig is, wordt opgewekt uit nieuwe, direct herleidbare windparken in Nederland, België en Scandinavië. Per 1 januari 2019 is een nieuw contract ingegaan voor het treinvervangend busvervoer, waarbij het treinvervangend busvervoer op jaarbasis klimaatneutraal wordt uitgevoerd door inzet van hernieuwbare brandstof o.b.v. afval- en reststromen. Reizen met NS is daarmee sinds 2019 klimaatneutraal.

Trend

Tabel