Aantal niet technische STS-passages hoofdrailnet

Vergelijking

 

Tabel